ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการเป็นผู้นำเส้นทางท่องเที่ยว ทั้งยุโรป อเมริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และอีกหลากหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมทั้งการให้บริการแบบใจถึงใจทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเดินทาง เสมือนหนึ่งลูกค้าคือคนในครอบครัว ทำให้บริษัท เฟมัส ทัวร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา
     บริษัท เฟมัส ทัวร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง และพร้อมแล้วกับการเข้าสู่ยุคการท่องเที่ยวจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
 
     บริษัทฯ จะเน้นการให้บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ (Incentive Group) โดยเฉพาะกลุ่มบริษัท และองค์กรที่มีชื่อเสียง ทั้งต่างประเทศ (Outbound) และภายในประเทศ (Domestic) เพื่อการพักผ่อน ทัศนศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา ขณะเดียวกันก็จัดกลุ่มย่อยสำหรับหมู่คณะที่เป็นครอบครัว เพื่อนฝูง ในลักษณะของความสนใจเฉพาะกลุ่ม (Tailor Made) อีกด้วย
 
    ผลงานที่เราภาคภูมิใจ ที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย ความสนุกสนาน และความประทับใจด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง จากมัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์ และทีมงานที่มีคุณภาพ
 
 
VISA INFO
  แผนที่ (map)
  info@famoustour.co.th
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอิตาลี
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมัน
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา